Usługa bezpłatnych wideokonferencji dla edukacji. Przeznaczona do prowadzenia zajęć online. Zapewnia udostępnianie w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, slajdów, tablicy, czatu i ekranu. Umożliwia także uczestnikom dołączanie do konferencji z wykorzystaniem przekazu wideo lub dźwięku. Usługa świadczona za pomocą oprogramowania Open Source: BIGBLUEBUTTON

FUNKCJE

JAK TO DZIAŁA

KOSZTY

Usługa bezpłatna DLA EDUKACJI