CELE

Nasza fundacja powstała jako naturalny ciąg dalszy 11-letniej działalności Stowarzyszenia e-Południe. Od lat wspieramy kilkaset telekomunikacyjnych firm lokalnych, zapewniając im największy w Polsce węzeł wymiany ruchu EPIX, dzięki któremu weszły one na wyższy poziom jakości świadczonych usług.

Po 11 latach zrozumieliśmy, że naszym celem jest jeszcze szersza pomoc lokalnym społecznościom. Naszą ideą jest wspieranie mikro i małych firm, bo to właśnie te firmy na pierwszym miejscu stawiają klienta i świetną jakość obsługi. Dlatego w listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy portal LOKALNI.PL, który zrzesza firmy działające lokalnie i wyznające te same idee, co my.

Najpierw chcemy zapełnić go setkami firm telekomunikacyjnych, a następnie zaprosimy do niego przedstawicieli wszystkich branż, które działają lokalnie. Nasi współpracownicy i sympatycy to ludzie o wielkich sercach, a także wspaniałych informatycznych głowach. Dlatego w momencie, gdy nauczanie online zaskoczyło nas wszystkich, zgłosili się oni do nas o patronat nad ich oddolną inicjatywą uruchomienia serwerów dla szkół z wykorzystaniem zasobów firm skupionych wokół lokalni.pl i węzła wymiany ruchu EPI

NASZA MISJA

Naszą misją jest stymulowanie inicjatyw w środowisku mikro i małych przedsiębiorców, wyposażając je w narzędzia, wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą im cieszyć się z prowadzonego przez nich biznesu. Głęboko wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom wpłyniemy pozytywnie na nasze lokalne społeczności.Promujemy postawę dbałości o siebie wzajemnie. Dążymy do integracji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, które taką postawę wspierają

ZARZĄD

Daniel Piecuch

Daniel Piecuch

Prezes Zarządu
Ewelina Grabiec

Ewelina Grabiec

Wiceprezes

Krzysztof Czuszek

Krzysztof Czuszek

Wiceprezes