ANIOŁOWIE MOCY OBLICZENIOWEJ

Bez partnerów, którzy użyczają swoich zasobów serwerowych oraz sieciowych, projekt by nie powstał. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani w projekt.

MiŚOT
Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni udostępniający swoje serwery oraz sieci światłowodowe na rzecz projektu.

Dostawcy rozwiązań chmurowych
Firmy dostarczające rozwiązania chmurowe, które udostępniły część swoich wolnych zasobów na potrzeby projektu.

Pozostali
Wszystkie firmy i instytucje, które wspierają nasze działania..

TELEKLASA DZIAŁA NA SERWERACH